برای مشاهده به ادامه مطلب بروید ...


 

نام مرکز محل استقرار آدرس کد تلفن کد تلفن2 فاکس نزدیکی به مراکز دیدنی
مدرسه سید کاظم طباطبایی یزد-خیابان انقلاب -بلوار مشیر الممالک-کوچه شهدا یزد-خیابان انقلاب -بلوار مشیر الممالک-کوچه شهدا 035 35243062
مرکز آموزشی رفاهی شهرستان بافق شهرستان بافق-بلوار انقلاب شهرستان بافق-بلوار انقلاب 035 32421481 035 32424737 قاضی سید جعفر
مرکز آموزشی رفاهی شهرستان خاتم شهرستان خاتم-میدان جمهوری اسلامی-شهر مسیح غربی شهرستان خاتم-میدان جمهوری اسلامی-شهر مسیح غربی 035 32574799 035 32572446 منزل گاه علی-جنگل باغ شادی
مرکز آموزشی رفاهی شهید دادرس یزد یزد-خیابان کاشانی-پشت پارک 7تیر-جنب هنرستان چمران یزد-خیابان کاشانی-پشت پارک 7تیر-جنب هنرستان چمران 035 38247029 035 38245323 38245844 مسجد جامع-مجموعه امیر چخماق
مجتمع آمئزشی رفاهی فرهنگیان یزد-صفاویه-خ تیمسار فلاحی-خ عدالت یزد-صفاویه-خ تیمسار فلاحی-خ عدالت 035 38250041-9 38241069 موزه قصر آینه