برای مشاهده به ادامه مطلب بروید ...

 

 

نام مرکز محل استقرار آدرس کد تلفن کد تلفن2 فاکس نزدیکی به مراکز دیدنی
مرکز آموزشی ورفاهی فرهنگیان فردوسی قزوین قزوین خیابان فردوسی مقابل بیمارستان مهرگان 028 33320036 028 33346964 33322447
مرکز آموزشی ورفاهی فرهنگیان نواب قزوین قزوین خ نواب شمالی جنب دانشگاه فرهنگیان 028 33337966 028 33345467 33345386