برای مشاهده به ادامه مطلب بروید ...

 

نام مرکز محل استقرار آدرس کد تلفن کد تلفن2 فاکس نزدیکی به مراکز دیدنی
قلم ناحیه یک کرج کرج-سه را عظیمیه،بلوار ولیعصر،جنب آتش نشانی 026 32551212 026 32551213 امامزاده سپهسالار
البرز ناحیه یک کرج جاده چالوس،کیلومتر 62،بعداز پمپ بنزین نساء،مرکزرفاهی البرز 026 35262539
مهرایران ناحیه 4کرج مهرشهر،بلوار ارم ،سه راه شهرداری ،بلوار دانش،مرکز رفاهی مهرایران 026 33419763 026 33419764 امامزاده سپهسالار
دکترفرهی منطقه طالقان طالقان ،حسن جون،مرکزرفاهی 026 44723249 امامزاده ذکریا-
ابن سینا ناحیه 3کرج کرج ،چهارصددستگاه،جنب درمانگاه راست روش،مرکز رفاهی ابن سینا 026 32702104 امامزاده سپهسالار