برای مشاهده به ادامه مطلب بروید ...

نام مرکز محل استقرار آدرس کد تلفن کد تلفن2 فاکس نزدیکی به مراکز دیدنی
مرکز آموزشی رفاهی زاهدان زاهدان زاهدان خیابان مصطفی خمینی 19 جنب آموزش و پرورش ناحیه 2 054 33419877 054 33419877 33419877 بازار رسولی زاهدان
مرکز آموزشی رفاهی زابل شهرستان زابل زابل خیابان فردوسی خیابان وحید دستجردی جنب آتش نشانی 054 32226440 054 32235204 32235201 کوه خواجه
مرکز آموزشی فرهنگی چابهار چابهار چابهار بلوار امام خمینی خیابان تعاون 054 35331586 335331586 کوههای مریخی تپه گل افشان
مرکز آموزشی رفاهی ایرانشهر ایرانشهر شهرستان ایرانشهر خیابان شهید درزاده جنب مدیریت آموزش و پرورش 054 37221601 بیت مقام معظم رهبری
مجتمع تفریحی فاطمه الزهراء زاهدان زاهدان بلوار معلم معلم 16 مجتمع تفریحی فاطمه الزهراء 054 33443405 33443405 بازار رسولی
مجتمع ورزشی شهید بهشتی زاهدان زاهدان خیابان امام خمینی غربی 054 33445088 موزه جنوب شرق قله آتشفشان تفتان