برای مشاهده به ادامه مطلب بروید ...

نام مرکز محل استقرار آدرس کد تلفن کد تلفن2 فاکس نزدیکی به مراکز دیدنی
مجتمع آموزشی -رفاهی فرهنگیان ساری - خزرآباد ساری-میدان خزر - جاده خزرآباد- خیابان پلاژها-جنب پلاژ وزارت کشور-مجتمع آموزشی - رفاهی(ضمن خدمت)فرهنگیان استان مازندران 011 33472196-8 33472197 مجموعه آثار تاریخی شاه عباس صفوی فرح آباد ساری
مرکز آموزشی - رفاهی (معلم سرا) چالوس چالوس-هچیرود-نرسیده به پلیس راه نمک آبرود-خیابان ولیعصر-مرکز آموزشی - رفاهیفرهنگیان 011 52162042-3