برای مشاهده به ادامه مطلب بروید ...

 

 

نام مرکز محل استقرار آدرس کد تلفن کد تلفن2 فاکس نزدیکی به مراکز دیدنی
خانه معلم فرهنگیان افشار گرماب روبروی پارک معلم افشار روبروی پارک معلم خانه معلم فرهنگیان 024 34822445 0 0 0 غار کتله خور-
مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان شهر زنجان زنجان -خیابان اول غربی شهرک کارمندان مرکزآموزش رفاهی فرهنگیان 024 33465920 024 33461240 33465922 رختشویخانه- خانه های ذوالفقاری -مردان نمکی