برای مشاهده به ادامه مطلب بروید ...

 

 

نام مرکز محل استقرار آدرس کد تلفن کد تلفن2 فاکس نزدیکی به مراکز دیدنی
مرکزآموزشی رفاهی فرهنگیان بوشهر شهر بوشهر بوشهر خیابان ورزش جنب دانشگاه آزاد اسلامی-مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان بوشهر 077 33322290 33331260 موزه مردم شناسی- کلیسای ارامنه بوشهر