برای مشاهده به ادامه مطلب بروید ...

 

 

نام مرکز محل استقرار آدرس کد تلفن کد تلفن2 فاکس نزدیکی به مراکز دیدنی
خانه معلم شماره 3 ناحیه 4 خ پروین - پل سرهنگ - خ معراج -خ فجر 3 031 5815859 031 5816061 میدان امام - سی و سه پل - پل خواجو- منار جنبان-باغ گلها- باغ پرندگان
خانه معلم شماره 5 (شهید تیموری) ناحیه 1 خ آتشگاه - مرکز رفاهی شهید تیموری 031 7660435 7660436 میدان امام - سی و سه پل -باغ پرندگان - باغ گلها - پل خواجو
خانه معلم شماره 4 (باغ کاشفی) ناحیه 2 خ بزرگمهر انتهای خ هشت بهشت شرقی خ نیرو مرکز رفاهی باغ کاشفی 031 2607707 میدان امام - سی و سه پل -باغ پرندگان - باغ گلها - پل خواجو
خانه معلم شماره 1 (ارتش) ناحیه 3 خ ارتش 031 36248100 031 36248101