درایور مودم Dlink DSL-200 برای سیسنم عامل های Windows 8 , 7 , vista , xp >> 64 and 32bit

DOWNLOAD Orginal Dlink Dsl-200 DRIVER For windows 8.1 , 8 , 7 , XP , Server 64bit , 32bit

 

 SERVERS UPDATE 2015

***************************

NOTICE 

FOR WINDOWS 8 " Disable driver signature " FROM BOOT MENU 

برای نصب صحیح در ویندوز 8 گزینه " Disable driver signature " را در بوت برای نصب انتخاب کنید 

***************************

dsl 200

server 1 >> Mediafire

دانلود windows seven & 8 and xp and vista 32&64 bit system

server 2 >> Site Host

دانلود windows seven & 8 and xp and vista 32&64 bit system